Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Κλινική » Ιστορικό

Η νευροψυχιατρική κλινική “Παναγία η Γρηγορούσα” αποτέλεσε το όραμα του αειμνήστου Παρασκευά Καραγουλιάμου και ξεκίνησε τη λειτουργία της το έτος 1958.

Βασική αρχή του ιδρυτή της, ήταν η φροντίδα των ψυχικά πασχόντων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προκειμένου αυτό να επιτευχθεί απαραίτητη προϋπόθεση θεώρησε την “αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο και την επιστημονική αρτιότητα”.

Αυτά τα δύο συστατικά, αποτελούν τις αρχές με τις οποίες οι επόμενες γενεές συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Στη πορεία μισού αιώνα, φυσικά εκσυχρονίσαμε τις υποδομές μας με αποκορύφωμα το υπερσύχρονο τμήμα νοσηλείας που ανεγέρθη και αδειοδοτήθηκε το 2014 και εξοπλίσαμε τη κλινική μας με επιστημονικό προσωπικό υψηλοτάτης στάθμης, με επικεφαλής, επιστημονικό διευθυντή, τον ψυχίατρο Θεοδόσιο Χριστοδουλάκη, ανταποκρινόμενοι στις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο του κεντρικού νευρικού συστήματος, και όχι μόνο.

Έχοντας πλέον τη δυνατότητα να νοσηλεύουμε ψυχιατρικά, νευρολογικά, γηριατρικά με συνοδά παθολογικά προβλήματα ακόμη και ασθενείς αιμοκαθαρόμενους, καθώς και άλλα περιστατικά, καλύπτουμε πλήρως οποιοδήποτε περιστατικό επιθυμείτε να μας παραπέμψετε, έχοντας τη διαβεβαίωση και διασφάλιση που μόνο εμείς μπορούμε να σας παρέχουμε.

  • Όνομα
  • Τηλέφωνο
  • Email
  • Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;