Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Θεραπευτική Ομάδα

Στην κλινική "Παναγία η Γρηγορούσα", επενδύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εκ προοιμίου αντιμετωπίζει τους νοσηλευόμενους ως συνανθρώπους που χρήζουν υποστήριξης.

  • Όνομα
  • Τηλέφωνο
  • Email
  • Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;