Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Παθήσεις » ΣΩΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΣΩΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

(Δυσμορφοφοβία, Διαταραχές στη λήψη τροφής - ψυχογενής ανορεξία -)

Μερικές φορές μία ψυχική διαταραχή πρωτοεμφανίζεται με σωματικά συμπτώματα. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας χρησιμοποιούν τον όρο σωματόμορφες διαταραχές για όλες τις ψυχολογικές καταστάσεις που εμφανίζονται με την μορφή οποιασδήποτε σωματικής διαταραχής και εφόσον έχουν αποκλειστεί όλα τα πιθανά παθολογικά αίτια. Κάποιες υποκατηγορίες  αυτής της διαταραχής  εμφανίζονται προ της ηλικίας των τριάντα ετών, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία αναπτύσσεται ανάμεσα στην ηλικία των τριάντα έως σαράντα ετών. Επίσης οι διαταραχές αυτές εμφανίζονται συχνότερα στον γυναικείο πληθυσμό.
Μερικοί άνθρωποι έχουν αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξουν μία σωματόμορφη διαταραχή, κυρίως όσοι έχουν συγγενείς εξ αίματος που έχουν εκδηλώσει τέτοια διαταραχή, όπως επίσης και εκείνοι που έχουν ιστορικό κατάθλιψης ή κάποιας άλλης μείζονος ψυχικής διαταραχής. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της διαταραχής. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν σωματικά συμπτώματα προκειμένου να αποφύγουν το στίγμα του να διαγνωσθούν με ψυχική διαταραχή.
Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να διαθέτουν χαμηλότερο ουδό (όριο) πόνου, με αποτέλεσμα να υπεραντιδρούν ή να ανησυχούν ιδιαίτερα από αισθήσεις που δέχονται από το σώμα τους.
Ορισμένοι ασθενείς μαθαίνουν ή αναπτύσσουν ένα πεσιμιστικό τρόπο σκέψης και εκδηλώνουν μεγαλύτερους φόβους αναφορικά με σωματικές αλλαγές ή πιθανές ενδείξεις νόσου.
Οι ερευνητές έχουν επίσης βρει σύνδεση ανάμεσα σε μη φυσιολογικά επίπεδα σεροτονίνης (μία χημική ουσία που παράγεται στον εγκέφαλο και η οποία συμμετέχει στην επικοινωνία των νευρικών κυττάρων) και την ύπαρξη της συγκεκριμένης διαταραχής.
Ψυχοκοινωνικές αιτίες επίσης δύναται να συμμετέχουν στην ανάπτυξη αυτής της διαταραχής, όπως για παράδειγμα μη ρεαλιστική εξιδανίκευση της εικόνας  του σώματος  και αναζήτηση της τελειότητας, που πολλές φορές προβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων διαταραχών συντελείται με φάρμακα που ονομάζονται αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και με γνωσιακού τύπου ψυχοθεραπεία.

  • Όνομα
  • Τηλέφωνο
  • Email
  • Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;