Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ » ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Οι άντρες και οι γυναίκες συνήθως αποφεύγουν να μιλούν γι αυτού του είδους τα προβλήματα, με αποτέλεσμα να υποδιαγιγνώσκονται  και να μην λαμβάνουν την σχετική θεραπεία. Αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό δεδομένου ότι άνθρωποι με τέτοιου είδους διαταραχές δεν υποφέρουν μόνον οι ίδιοι αλλά σε πολλές περιπτώσεις και οι σύντροφοι τους. Μερικές σεξουαλικές διαταραχές εμφανίζονται νωρίς στη ζωή ενώ άλλες αναπτύσσονται σαν συνέπεια σωματικών, συναισθηματικών ή ψυχολογικών προβλημάτων. Οι σωστές θεραπευτικές προσεγγίσεις μπορούν να επιλύσουν τις περισσότερες από αυτές τις διαταραχές.

  • Όνομα
  • Τηλέφωνο
  • Email
  • Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;