Διαχείριση Ασθενών με Covid-19 σε Ψυχιατρική Κλινική

Posted by panagiagrigorousa 03/01/2023 0 Comment(s)

Η Κλινική Παναγία η Γρηγορούσα συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συμπόσιο Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας.

"Διαχείριση Ασθενών με Covid-19 σε Ψυχιατρική Κλινική"

#Ψυχιατρική_Κλινική #Covid_19 #Απομόνωση # Διασπορά

Αφήστε μας ένα σχόλιο