Κατηγορίες

Σεξουαλικές Διαταραχές

Σεξουαλικές διαταραχές

Οι άντρες και οι γυναίκες συνήθως αποφεύγουν να μιλούν για αυτού του είδους τα προβλήματα, με αποτέλεσμα να υποδιαγιγνώσκονται  και να μην λαμβάνουν την σχετική θεραπεία. Αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό δεδομένου ότι τέτοιου είδους διαταραχές επηρεάζουν όχι μόνο τους πάσχοντες αλλά και τους συντρόφους τους . Κάποιες σεξουαλικές διαταραχές εμφανίζονται σε νεαρή ηλικία ενώ άλλες αναπτύσσονται ωςσυνέπεια σωματικών, συναισθηματικών ή ψυχολογικών προβλημάτων. Οι ενδεδειγμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις μπορούν να επιλύσουν τις περισσότερες από αυτές τις διαταραχές.

Σεξουαλικές, Διαταραχές, Άλλες