Κατηγορίες

Άνοια και Γνωστικές Διαταραχές Ηλικιωμένων

Άνοια

Η αύξηση του μέσου όρου ζωής κάνει την εμφάνιση διαταραχών μνήμης όλο και πιο συχνή. Η άνοια είναι σύνδρομο που οφείλεται σε εγκεφαλική νόσο, συνήθως εξελικτική ή χρόνια, κατά την οποία διαπιστώνεται διαταραχή πολλών ανώτερων φλοιωδών λειτουργιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η μνήμη, η σκέψη, ο προσανατολισμός, η κατανόηση, η εκτέλεση αριθμητικών πράξεων, η ικανότητα για μάθηση, η γλώσσα και η κρίση. Μερικές φορές προηγούνται συμπτώματα καταθλίψης  τα οποία δυσχεραίνουν κατά πολύ την διάγνωση. Ευρύτερα γνωστή στο κοινό είναι η νόσος ALZHEIMER, όμως υπάρχουν πολλές μορφές άνοιας. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση μιας μορφής άνοιας καθορίζει σημαντικά την εξέλιξη της.
Σε προχωρημένα στάδια της νόσου, όπου εμφανίζονται συμπτώματα διέγερσης, άρνησης λήψης τροφής και υγρών, απαιτείται νοσηλεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Άνοια, και, Γνωστικές, Διαταραχές, Ηλικιωμένων, Παθήσεις