Κατηγορίες

Διαταραχές Προσωπικότητας

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Αποφευκτική διαταραχή, Μεθοριακή διαταραχή, Εξαρτητική διαταραχή, Οιστριονική διαταραχή, Ναρκισσιστική διαταραχή, Ψυχαναγκαστική - Καταναγκαστική διαταραχή, Παρανοειδής διαταραχή, Σχιζότυπη διαταραχή)

Ένας άνθρωπος που πάσχει από διαταραχή προσωπικότητας, αναπτύσσει σκέψεις και συναισθήματα που αποκλίνουν από τα κοινωνικώς αποδεκτά.
Με αυτό τον τρόπο επίμονες διαφοροποιήσεις στις σκέψεις και τα συναισθήματα  μπορούν να οδηγήσουν σε αφύσικες συνήθειες και συμπεριφορές τους ανθρώπους που πάσχουν από διαταραχή προσωπικότητας.
Υπάρχουν διαφόρων ειδών διαταραχές προσωπικότητας οι οποίες παράγουν μία ευρεία γκάμα συμπτωμάτων και αυτές οι καταστάσεις είναι συνήθως χρόνιες, καθ όλη την διάρκεια της ζωής του.
Οι διαταραχές προσωπικότητας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο λειτουργεί στην καθημερινότητα του, όπως επίσης και τον τρόπο που απαντά στις πράξεις και τις αντιδράσεις των άλλων. Οι διάφορες καταστάσεις εκλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μόνιμες δυσκολίες προσαρμογής του ατόμου στις καθημερινές απαιτήσεις της ζωής.
Ένας συνδυασμός παραγόντων ενοχοποιείται για την ανάπτυξη διαταραχών προσωπικότητας. Η επιστήμη θεωρεί ότι τα γονίδια μεταφέρουν προδιαθέσεις για την ανάπτυξη διαταραχών προσωπικότητας σε συνδυασμό με το περιβάλλον το οποίο συμμετέχει επίσης κατά την διάρκεια  των  πρώτων ετών της ζωής.
Η ψυχοθεραπεία αποτελεί το βασικό θεραπευτικό εργαλείο στις διαταραχές προσωπικότητας, υποστηριζόμενη από φαρμακευτική αγωγή όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Η νοσηλεία κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη στις περιπτώσεις αυτές που η παραμονή του ασθενούς στο οικείο περιβάλλον καθίσταται αδύνατη ή επικίνδυνη λόγω των συμπτωμάτων.

Διαταραχές, Προσωπικότητας, Παθήσεις