Κατηγορίες

Δυσμορφοφοβία

Σωματόμορφες διαταραχές

(Δυσμορφοφοβία, Διαταραχές στη λήψη τροφής - ψυχογενής ανορεξία)

Μερικές φορές μία ψυχική διαταραχή πρωτοεμφανίζεται με σωματικά συμπτώματα. Οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας χρησιμοποιούν τον όρο σωματόμορφες διαταραχές για όλες τις ψυχολογικές καταστάσεις που εμφανίζονται με την μορφή οποιασδήποτε σωματικής διαταραχής και εφόσον έχουν αποκλειστεί όλα τα πιθανά παθολογικά αίτια. Κάποιες υποκατηγορίες  αυτής της διαταραχής  εμφανίζονται πριν τα τριάντα, αλλά η συντριπτική τους πλειοψηφία αναπτύσσεται ανάμεσα στην ηλικία των τριάντα και των σαράντα ετών και είναι συχνότερες στο γυναικείο πληθυσμό. Μερικοί άνθρωποι έχουν αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξουν μία σωματόμορφη διαταραχή. Πρόκειται κυρίως για όσους έχουν συγγενείς εξ αίματος με παρόμοια διαταραχή, όπως επίσης και για όσους έχουν ιστορικό κατάθλιψης ή κάποιας άλλης μείζονος ψυχικής διαταραχής.

Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της διαταραχής. Ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να αναπτύξουν σωματικά συμπτώματα προκειμένου να αποφύγουν το στίγμα του της διάγνωσης κάποιας ψυχικής διαταραχής. Κάποιοι άλλοι μπορεί να διαθέτουν χαμηλότερο ουδό (όριο) πόνου, με αποτέλεσμα να υπεραντιδρούν ή να ανησυχούν ιδιαίτερα από αισθήσεις που δέχονται από το σώμα τους. Στο ίδιο πλαίσιο, ορισμένοι ασθενείς αναπτύσσουν ένα πεσιμιστικό τρόπο σκέψης και εκδηλώνουν μεγαλύτερους φόβους αναφορικά με σωματικές αλλαγές ή πιθανές ενδείξεις νόσου. Οι ερευνητές έχουν επίσης καταλήξει στην ύπαρξη σύνδεσης ανάμεσα σε μη φυσιολογικά επίπεδα σεροτονίνης (μία χημική ουσία που παράγεται στον εγκέφαλο και η οποία συμμετέχει στην επικοινωνία των νευρικών κυττάρων) και την ύπαρξη της συγκεκριμένης διαταραχής.

Εκτός των ανωτέρω, ψυχοκοινωνικές αιτίες δύνανται να συμμετέχουν στην ανάπτυξη αυτής της διαταραχής, όπως για παράδειγμα έλλειψη ρεαλιστικής εικόνας  του σώματος  και αναζήτηση της τελειότητας, που πολλές φορές προβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων διαταραχών συντελείται με φάρμακα που ονομάζονται αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης καθώς και με γνωσιακού τύπου ψυχοθεραπεία.

Δυσμορφοφοβία, Σωματόμορφες, Διαταραχές