Κατηγορίες

Οι χώροι μας

Η Ψυχιατρική Κλινική "Παναγία Η Γρηγορούσα" αποτελείται από τρια τμήματα κλειστής νοσηλείας, τα οποία παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες περίθαλψης ψυχικά πασχόντων ατόμων.

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Continue
..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΔΙΚΛΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Continue
..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ & ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Continue
..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Continue
..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ
Continue
..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΜΕΝΩΝ
Continue
..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΑΠΟΨΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Continue
..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Continue
..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΣΚΑΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ
Continue
..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€