Κατηγορίες

Οι χώροι μας

Η Ψυχιατρική Κλινική "Παναγία Η Γρηγορούσα" αποτελείται από τρια τμήματα κλειστής νοσηλείας, τα οποία παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες περίθαλψης ψυχικά πασχόντων ατόμων.

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Continue
ΔΙΚΛΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Continue
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ & ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Continue
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Continue
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ
Continue
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Continue
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΜΕΝΩΝ
Continue
ΑΠΟΨΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Continue
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Continue
ΣΚΑΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ
Continue
χώροι, μας, Κλινική