Κατηγορίες

Θεραπευτική Ομάδα

Στην κλινική "Παναγία η Γρηγορούσα", επενδύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εκ προοιμίου αντιμετωπίζει τους νοσηλευόμενους ως συνανθρώπους που χρήζουν υποστήριξης.

Θεραπευτική, Ομάδα