Κατηγορίες

Ιστορικό

Η νευροψυχιατρική κλινική «Παναγία η Γρηγορούσα» αποτέλεσε το όραμα του αειμνήστου Παρασκευά Καραγουλιάμου και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1958. Βασική αρχή του ιδρυτή της ήταν η φροντίδα των ψυχικά πασχόντων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, απαραίτητη προϋπόθεση για την οποία θεώρησε την “αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο και την επιστημονική αρτιότητα”. Αυτά τα δύο συστατικά, αποτελούν τις αρχές με τις οποίες οι επόμενες γενιές συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Στη πορεία μισού αιώνα, εκσυχρονίσαμε τις υποδομές μας με αποκορύφωμα την ανέγερση του υπερσύχρονου τμήματος νοσηλείας το οποίο  αδειοδοτήθηκε το 2014. Ανταποκρινόμενοι στις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο του κεντρικού νευρικού συστήματος, και όχι μόνο, εξοπλίσαμε τη κλινική μας με επιστημονικό προσωπικό υψηλοτάτης στάθμης, με επικεφαλής επιστημονικό διευθυντή, τον ψυχίατρο Θεοδόσιο Χριστοδουλάκη. Έχοντας πλέον τη δυνατότητα να νοσηλεύουμε ψυχιατρικά, νευρολογικά, γηριατρικά με συνοδά παθολογικά προβλήματα ακόμη και αιμοκαθαρόμενους ασθενείς , καθώς και άλλα περιστατικά, καλύπτουμε πλήρως οποιοδήποτε περιστατικό επιθυμείτε να μας παραπέμψετε, έχοντας τη διαβεβαίωση και διασφάλιση που μόνο εμείς μπορούμε να σας παρέχουμε.

Ιστορικό, Κλινική